Ceník

Ceník veslařských lodí Liteboat pro rok 2018 naleznete zde.

Ceník doplňků, příslušenství a přepravních obalů Liteboat pro rok 2018 naleznete zde

Informace k cenám a objednávkám veslic a příslušenství Liteboat:

Ceník veslic na prodej je včetně DPH, franko sklad prodávajícího Praha.

Výrobky Liteboat jsou dodávány na objednávku, kdy veškeré provedené objednávky jsou závazné. V objednávce musí být přesně specifikováno zboží, jeho počet, cena, kontakt a jméno osoby kupujícího a případně osoby oprávněné k převzetí předmětu plnění. V takovém případě je objednávka současně návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Za závazné potvrzení se považuje potvrzení emailem nebo písemně, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího. Potvrzení objednávky provádí prodávající v co nejkratším termínu. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky nebo uzavření písemné kupní smlouvy případně rámcové kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží již nemůže dodat (zejména v případě ukončení výroby). V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na výzvě k platbě.

Platební podmínky: Platba za předmět plnění se provádí bankovním převodem zásadně předem.


Záruka na veslice Liteboat:

Na výrobky Liteboat je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.

Manuál k prvnímu vyplutí pro šťastné majitele nové veslice Liteboat.

Objeví-li se na výrobku vada, na niž se záruka vztahuje, je kupující povinen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující může reklamaci uplatnit ve společnosti ANVI TRADE s.r.o. pouze na výrobky Liteboat, které do ČR dovezla společnost ANVI TRADE s.r.o.