Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

zrcadlo na lodi
zrcadlo na lodi

Pro předcházení kolizních situací mezi sportovci a motorovými plavidly v Praze vznikla po dohodě Státní plavební správy s Českým olympijským výborem, který zastupoval zájmy sportovních klubů, Českým svazem vodního motorismu a Sdružením pražských plavidel pravidla chování účastníků plavebního provozu na vodní cestě Vltavě v Praze v úseku Jiráskův most až po dolní plavební kanál plavební komory Praha‑Modřany.

Jednoduchá pravidla jsou označována jako „Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze“ a veškeré body Desatera vychází z platných plavebních předpisů.

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

  1. Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek umístěný na vodní cestě (ŘPB Čl. 1.04). V době konání kanoistických a veslařských závodů plujeme pomalu u pravého břehu.
  2. Plavební dráhu ostatních plavidel nekřížíme na krátkou vzdálenost a neměníme náhle směr plavby. Při otáčení s motorovým člunem snížíme rychlost (ŘPB Čl. 6.03, 6.03a).
  3. Plachetnice plující pod plachtami má přednost před všemi malými plavidly, včetně kánoe, kajaku či veslice (ŘPB Čl. 6.03a).
  4. S motorovou lodí nebo s motorovým člunem plujeme středem řeky. Vyšší rychlostí lze plout jen za předpokladu, že nezpůsobíme nebezpečné vlny a současně dodržíme první bod tohoto Desatera (ŘPB Čl. 6.20).
  5. Všechna plavidla, včetně kánoí, kajaků a veslic mohou plout vedle sebe, jen pokud je k tomu dostatečný prostor. Pro míjení s motorovým plavidlem ponecháváme volný střed řeky (ŘPB Čl. 6.17).
  6. Veslař bez doprovodu je povinen neustále sledovat situaci před veslicí (ŘPB Čl. 1.09).
  7. Žluté bóje tvoří vyhrazený prostor. Jsou-li na břehu doplněny znakem A1 „Zákaz proplutí“, nevplouváme do tohoto prostoru ani v situaci, kdy se v něm zdánlivě nic neděje.
  8. Netrénujeme ve Smíchovském přístavu (vyhláška č. 222/1995 Sb., § 24).
  9. V noci a za snížené viditelnosti musíme používat předepsané osvětlení (ŘPB Čl. 3.01 a 3.13).
  10. Sledujeme provoz na řece, pokud je někdo v nouzi, poskytneme mu pomoc (ŘPB Čl. 1.16).

ŘPB – Řád plavební bezpečnosti, vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb., který určuje pravidla bezpečnosti a zachování pořádku na vodních cestách ČR.

Věnujte pravidlům „desatera“ pozornost a užijte si bezpečný a zdravý pohyb na veslici Liteboat i v Praze na Vltavě!

Napsat komentář