Třetí den setkání majitelů lodí Lite XP v nizozemském Frísku

Kdybychom si chtěli vysnít dokonalé prostředí pro zážitky s našimi Row & Sail loděmi, zdálo by se nám o malých kanálech pro veslování, větrných jezerech pro plachtění a o místě se zachovalou přírodou a s krásnými městečky…

Třetí den ráno, po projednání různých možností, jsme se rozhodli vytvořit ambiciózní výlet, který začne na úzkých kanálech z Heeku, poté překročí krásné louky a vstoupí do vesnice IJlst s neobvyklou plavbou centrem mezi domy v extrémně úzkém kanálu s nízkými mosty. Dále byl plán veslovat až do Sneeku na přestávku na kávu a malé občerstvení a pokračovat v cestě po větších vodních cestách. Závěr plavby byl naplánován na velkém jezeře s možností užít si plavbu plnou rychlostí dle libosti!

Den jsme začali rychlou snídaní, po které jsme se nalodili na naše LiteXP. Den vypadal slibně a morálka byla vysoká! První část kanálem až na předměstí IJlst byla skvělá, konečně se i objevilo slunce, na které jsme čekali od začátku našeho putování. Všichni jsme pluli na plachty, kdy k odstrojení plachet a stěžňů došlo až před IJlstem neboť jsme věděli, že cesta centrem v úzkém kanálu a s množstvím nízkých mostů, bude extrémně úzká. Naše předpověď se potvrdila až nad očekávání!

Do IJlstu jsme se vplížili malým kanálem, širokým necelé dvě lodě. Kanál nebyl ani tak široký, aby se dala použít vesla! Někteří se rozhodli použít svá vesla ve stoje jako pádla na SUP paddleboardu, někteří zase veslovali jako na benátských gondolách. V Ijlstu jsme se zkrátka cítili jako bychom se s loděmi pohybovali lidem doslova po zahradách a užívali si naplno krásu typických holandských cihlových domů a upravenost jejich zahrad. Po projetí několika extrémně nízkých mostů jsme se nakonec připojili k většímu kanálu, který nás dovedl až do Sneeku.

Po dvoukilometrovém veslování, neboť jsme byli příliš líní na takto krátkou vzdálenost nastrojovat stěžeň a plachty, jsme se dostali do centra Sneeku se slavným mostem se věžemi. Lodě se nám podařilo přirazit k opěrným zdím nábřeží v samotném centrum, což vzbudilo značný rozruch mezi obyvateli Sneeku, kteří začali obdivovat naše lodě a zajímali se o vše možné. Po krátkém občerstvení jsme opustili Sneek a v očekávání intenzivních přeháněk až bouřek minuli několik nízkých mostů stále ještě na vesla a se sundanými stěžni.

Za městem jsem ve vydatném dešti lodě zpětně nastrojili a vydali se k jezeru Sneekermeeru, cíli naší plavby. Na jezeře už nás čekal náš plovoucí hotel, krásná, původně pracovní, loď InDubio. Se silným větrem jsme si užívali plavbu plnou rychlostí po kanálu až na jezero, přičemž jsme dávali pozor na ostatní motorové obytné lodě a jachty, kterých je v těchto místech opravdu mnoho. Náš den jsme zakončili zábavným plachtěním po jezeře Goaiingarypster Puollen se stále sílícím větrem, než jsme se všemi LiteXP loděmi přirazili k mateřské lodi a dali si zaslouženou večeři.

Cokoliv vás zajímá, neváhejte se zeptat…