Sedm let je dost dlouhá doba na to aby se prověřily případné konstrukční, materiálové a výrobních vady výrobku, tím spíše u lodí.

Liteboat, přední světový výrobce rekreačních veslic, vědom si kvality svých produktů, nově nabízí záruku na nové lodě v délce trvání 84 měsíců od data koupě!

Ať jsou Vaše ambice a plány jakékoliv, nenechte si je rušit myšlenkami na „co kdyby“. Liteboat, vědom si kvality svých výrobků a pracovních postupů má jediný zájem, abyste si se svou lodí užívali co nejvíce bezstarostných zážitků. Novou definicí kvality, s jen minimem dílů podléhajícím běžném opotřebení, jež jsou ze záručního krytí vyloučeny, ručíme za to, že Vám Liteboat bude poskytovat výjimečné zážitky každý den.

Podmínkou přiznání záruky je registrace nové lodě! Znění záručních podmínek i odkaz na registrační formulář naleznete níže.